Start


INFORMACJA DLA RODZICÓW GRUPY VI

 

Informujemy, iż Przegląd Dorobku Artystycznego Przedszkoli organizowany przez Miejski Dom Kultury w Turku odbędzie się       w póżniejszym terminie, o którym Rodzice zostaną poinformowani.

 

Szanowni Rodzice

 

W związku z przewidywanym od 8 kwietnia 2019r. ogólnopolskim strajkiem , dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kubusia Puchatka w Turku, informuje,że z uwagi na bezpieczeństwo dzieci od dnia 8 kwietnia 2019r. do czasu zakończenia strajku wprowadza się zmiany w organizacji przedszkola. W wyżej wymienionych dniach istnieje możliwość zorganizowania opieki dla dzieci w budynku przedszkola przy ul.Kączkowskiego 1a  po uprzednim zgłoszeniu do wychowawcy grupy do dnia 5 kwietnia 2019r. do godziny 9,00.

 Informacja
Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 6
z Oddziałami Integracyjnymi im. Kubusia Puchatka
w Turku informuje, iż od 01.02.2019 r. ulega zmianie forma regulowania płatności za pobyt dziecka  w przedszkolu.


Wpłaty proszę regulować przelewem na konto bankowe Przedszkola Samorządowego nr 6 w Turku.
Nr konta: 78 1090 1229 0000 0001 1526 0096


W tytule wpłaty należy wpisać ;
• imię i nazwisko dziecka,
• kwotę za wyżywienie,
• kwotę za czesne,
• kwotę łączną.


15 –go dnia każdego miesiąca należna kwota musi być zaksięgowana na koncie przedszkola. Po tym dniu naliczane będą odsetki w ustawowej wysokości.


Informacja o wysokości opłat w danym miesiącu – dostępna u intendenta przedszkola.

 

Odwiedź nas na Facebooku

 

Przedszkole Kubusia Puchatka

 

 w Turku