Czyste powietrze wokół nas     W ramach realizacji programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w dniach 14 – 20 listopada 2013r. zrealizowaliśmy program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste Powietrze wokół Nas”, którego założeniem jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Dzieci wzięły udział w pięciu zajęciach warsztatowych. Pierwszym była wycieczka, której celem było ukierunkowanie dzieci na źródła i rodzaje dymu, poprzez obserwację w środowisku. „Co i dlaczego dymi?”- to temat zajęć drugich, które zwiększyły wiedzę w zakresie zlokalizowania różnych dymów oraz określenia rodzajów i przyczyn wydobywania się dymów. Celem trzecich zajęć, których temat brzmiał „ Jak się czują, kiedy dymi papieros?”, było zwiększenie wiedzy dzieci dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego. „Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?” - tak zaczęły się czwarte z kolei zajęcia, które miały na celu zwiększenie wiedzy u dzieci na temat skutków palenia papierosów. Na ostatnich spotkaniu poruszony został problem „Jak unikać dymu papierosowego?”, czyli wzrost kompetencji dzieci w zakresie umiejętności zachowania się, gdy znajdują się w zadymionych pomieszczeniach oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy.
     W czasie zajęć dzieci poznały dinozaura wroga palaczy Dinusia, nauczyły się o nim piosenki, towarzyszyły mu w podróży pociągiem, kolorowały jego portret, wykonywały plakaty oraz projektowały własne znaczki NIE PAL PRZY MNIE .