Gimnastykuj się codziennie bo to zdrowo i przyjemnie


 

     Ruch , obok prawidłowego odżywiania jest jednym z najważniejszych elementów prawidłowego rozwoju . Dzieci, których rozwój fizyczny jest zaburzony , nie tylko mają problemy z wykonywaniem zadań ruchowych, ale również z mową, postrzeganiem i zapamiętywaniem. Częściej niż rówieśnicy odczuwają lęk przed nowymi zadaniami, co może prowadzić do obniżenia ich aktywności i samooceny. Ćwiczenie dużej motoryki to niezbędny element przygotowawczy do prawidłowego pisania i czytania. Dlatego w naszym przedszkolu głównym celem zajęć ruchowych jest wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci, wyrabianie nawyku uczestnictwa w kulturze fizycznej, jak również rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.