Historia przedszkola


Przedszkole Samorządowe nr 6 w Turku zostało otwarte 15.12.1976 r. Wybudowano je w ramach inwestycji Zakładów Przemysłu Jedwabniczego „ Miranda „ w Turku i do miesiąca grudnia 1995 r. funkcjonowało jako przedszkole tych zakładów obejmując wyłącznie dzieci ich pracowników. Koszty związane z utrzymaniem przedszkola, za wyjątkiem płac kadry dydaktyczno - wychowawczej i pracowników administracyjno- obsługowych , do końca 1985 r. były pokrywane przez Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "Miranda". Płace personelu były finansowane z budżetu oświaty. W 1996 r. Przedszkole zostało przekazane przez Zakłady „Miranda" na rzecz miasta i od tej pory funkcjonuje jako Przedszkole Samorządowe nr 6 w Turku finansowane w całości ze środków budżetowych miasta. Zmiana Przedszkola z zakładowego na samorządowe spowodowała, że w chwili obecnej otacza ono opieką dzieci osób zatrudnionych w różnych zakładach pracy. W 1997 r. przedszkole obchodziło XX - lecie swego istnienia . W 2005 r został utworzony oddział integracyjny . 21 czerwca 2005 r. odbyła się uroczystość nadania imienia , wybranego przez całą społeczność przedszkolną - Kubusia Puchatka.

Przedszkole posiada sześć sal zajęć dydaktycznych, które są obszerne i przestronne . Podłogi wyłożone są wykładzinami podłogowymi , pozwala to na prowadzenie zajęć w pozycji siedzącej i leżącej. W każdej sali ustawione są stoliczki i krzesełka dostosowane do wzrostu dzieci. Uzupełnieniem są mebelki, szafki indywidualne , kąciki zainteresowań stałe  : czytelniczy, przyrodniczy , konstrukcyjny, artystyczny, emocji, muzyczny , samochodowy oraz kąciki czasowe, związane z realizowaną tematyką czy świętami okolicznościowymi . Na ścianach na wysokości wzroku dzieci zawieszone są tablice z ilustracjami zmienianymi w zależności od pory roku i bieżącego tematu. Przy każdej sali znajduje się zakamarek - niewielkie pomieszczenie , w którym nauczycielki przechowują wykonane przez siebie pomoce dydaktyczne oraz łazienka dla dzieci.  W każdej sali są odpowiednio wyposażone miejsca, przeznaczone na odpoczynek dzieci (dywanik,  materac, mata, poduszka), jak również elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania. Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer - dzieci pełnią dyżury. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole. W każdej grupie prowadzone są zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia rytmiczno - ruchowe.