Piramida żywienia-zajęcia otwarte z rodzicami


     Ważną rolę w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u małych dzieci odgrywa edukacja w tym zakresie . W naszym przedszkolu, od początku roku staramy się prowadzić zajęcia w ramach edukacji prozdrowotnej. .
     6 marca 2014 r. w grupie V odbyło się zajęcie otwarte dla rodziców. Celem zajęcia było:
-kształtowanie postawy prozdrowotnej; kształtowanie i utrwalanie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków żywieniowych;
-doznawanie radości we współdziałaniu z rodzicami poprzez wspólną zabawę.
     Dzieci rozpoczęły zajęcie piosenką pt. „My zdrowe Przedszkolaki”.Następnie przystąpiły do rozwiązania rebusu „Zdrowie”. Co trzeba robić, aby być zdrowym? – dzieci podawały własne propozycje, które rodzic zapisywał na paskach papieru, a następnie zostały one odczytane i ułożone na tablicy jako promienie słońca. Kolejnym punktem zajęcia była zabawa inscenizowana przy muzyce „ W drodze do krainy zdrowia”. W „krainie zdrowia” dzieci wysłuchały fragmentu wiersza pt.„Zdrowie” i obejrzały prezentację zdrowej i niezdrowej żywności Recytowany przez dzieci wiersz pt. „Witaminowe abecadło” S. Karaszewskiego był wprowadzeniem do wykonania pracy plastycznej „Piramida żywieniowa”. Zajęcie zakończyła degustacja owocowego kefiru jako symbolu zdrowia, który wykonały dzieci .