Plan dzialań rok 2012/2013


RZEDSZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ
PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 

Jesteśmy po to , aby pomóc dziecku odnaleźć się w jego bliższym i dalszym środowisku. Poprzez budowanie świadomości prozdrowotnej , czyli wzbogacanie wiedzy o zdrowiu , wyrabianie poczucia odpowiedzialności dziecka za zdrowie własne i innych , chcemy je wyposażyć w ważne umiejętności warunkujące realizację jego indywidualnych celów teraz i w przyszłości. Nasze cele zamierzamy realizować przy pełnej współpracy z rodzicami , i z aktywnym udziałem personelu przedszkola.
Dążymy do tego , aby wychowanek naszego przedszkola wyrósł na zdrowego i aktywnego człowieka.
Głównym celem przedszkola promującego zdrowie - jest kształtowanie właściwych postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem , odpowiednią jakością żywności , oraz rozbudzanie zamiłowania do aktywności fizycznej.
Aby osiągnąć ten cel należy wspólnie tworzyć zdrowe i bezpieczne środowisko.
Zadania główne:

- Planować wszechstronną edukację prozdrowotną z zastosowaniem metod aktywizujących dzieci , rodziców i cały personel przedszkola.
- Wyposażyć dzieci , cały personel przedszkola i rodziców w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania prawidłowych wyborów dla poprawy własnego zdrowia , poprawy sprawności fizycznej , ochrony środowiska .
- Wykorzystać wszelkie dostępne środki w społeczności lokalnej dla wspierania działań w zakresie promocji zdrowia
- Zachęcać do zdrowego życia oraz stworzyć dzieciom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów.
- Kształtować u dzieci , rodziców i pracowników właściwe nawyki i postawy prozdrowotne , wyrabiać poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

 


PIERWSZY PRIORYTET - Zasady zdrowego odżywiania

- propagowanie zdrowego odżywiania - „Dni zdrowego odżywiania”.
• Dzień Śliwki
• Dzień Dyni
• Dzień kiszenia kapusty
• Święto pieczonego ziemniaka
• Dzień suszonych owoców
• Robimy soki owocowe
• Dzień owocowo warzywnych sałatek i surówek
• Dzień marchewki
• Dzień barwnej kanapki
• Dzień egzotycznych owoców

- porównywanie zdrowej i niezdrowej żywności.

- zapoznanie z zasadą przechowywania żywności.

- promocja owoców i warzyw „owocowo – warzywny raj”.

- olimpiada wiedzy i promocji zdrowia , oraz sprawności ruchowej.

 Pogadanka prozdrowotna promująca zdrowy styl odżywiania:

- pt. „Najlepsza dieta przedszkolaka ”
- pt. „Jak nauczyć dziecko jeść zdrowo”.
- pt. „Co powinien jeść przedszkolak”.
- pt. „Niejadki i łakomczuchy”.

• Przygotowanie kącika zdrowej żywności.

• Konkurs plastyczny pt.„ W zdrowym ciele zdrowy duch” dla rodziców i dzieci.

• Wykonanie plakatów promujących zdrową żywność.

• Układanie piramidy żywności.

• Założenie „Zielonego ogródka” – uprawa warzyw w ogrodzie przedszkolnym.

• Wykonywanie kolorowych kanapek.

• Wykonywanie surówek i sałatek owocowo- warzywnych

• Wykonywanie soków owocowo- warzywnych, jogurtów i kefirów.

• Wykonanie kukiełek owocowo – warzywnych.

• Zdrowe żywienie w wierszach , skeczach , inscenizacjach , piosenkach , scenkach teatralnych.

• Wycieczka do ogródka warzywnego ; wycieczka do sadu ; itp.

 Zorganizowanie dla dzieci olimpiady wiedzy o zdrowiu i sprawności fizycznej
ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA
• Festyn rodzinny - Dzień Mamy , Taty i Dziecka.


DRUGI PRIORYTET - Działania promujące aktywność sportową

- udział w ćwiczeniach jako formie
Zapobiegania różnym wadom postawy „ chcę być prosty , a nie krzywy”

- codzienne zabawy w ogrodzie przedszkolnym umożliwiające różne formy ruchu.

- prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych jako jedna z form zapobiegania otyłości : wiersz pt: „Sportowiec” I. Salach.

- udział w olimpiadach sportowych współpraca ze Szkołą.

- aktywne spędzanie czasu na „ Orliku” – gry zespołowe.

- organizowanie zawodów sportowych w ramach imprez okolicznościowych np.: Dzień Dziecka.

 Pogadanki na temat form aktywnego spędzania czasu i skutków otyłości dla zdrowia Dziecka.

- pt. „ Jak pomóc dziecku być zdrowym”

- pt. „ Uwaga! Otyłość zagrożeniem!

- pt. „ Jesień – zima ciekawe formy spędzania czasu”.

 

TRZECI PRIORYTET - Kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych

- Światowy Dzień „Sprzątania Świata” –

• Pogadanka na temat: „Czyste chodniki pełne śmietniki” – segregacja odpadów do pojemników

• Wykonanie plakatów na temat czystości ziemi

• Hepening ulicami miasta

• Quiz wiedzy ekologicznej -
Pt:” SOS ZIEMIA woła”.

- Światowy Dzień Wody

• Przygotowanie eksperymentów z wodą
• Pogadanka na temat: „Dlaczego powinniśmy oszczędzać wodę

-Narodowy Dzień Żywności

- Światowy Dzień Ziemi

• Pogadanka na temat: „Ziemia dawniej , a dziś”

• Przygotowanie haseł, transparentów i strojów – hepening ulicami miasta

• Quiz wiedzy z zakresu ekologii i zdrowego stylu życia

- Wycieczka do Straży Pożarnej w Turku.

• Rozmowy na temat niebezpieczeństw znajdujących się wokół nas.

- Spotkanie z panem Policjantem.

• Pogadanka na temat zasad ruchu drogowego

• Wycieczka na temat: „przedszkolak bezpieczny na drodze

- Wycieczka do Nadleśnictwa ; Zaproszenie Leśnika do Przedszkola.

Harmonogram działań rekomendowanych przez PSSE w TURKU.
- Projekt „ Bądźmy zdrowi – wiemy , więc działamy” –
- Program „ Świeże powietrze wokół nas”
- Program „ Moje Dziecko idzie do szkoły”
- Program Ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu.