PODSUMOWANIE PROGRAMU EDUKACYJNEGO "MAMO,TATO-CO WY NA TO?"


W ramach zakończenia realizacji Programu „Mamo, tato- Co Wy na to?” odbyły się zajęcia podsumowujące w grupie VI i I. Dzieci wykonały ostatnie już zadania w książeczkach , otrzymanych z PSSE w Turku. Podczas zajęć zostały omówione tematy: żywienie dzieci w wieku przedszkolny, prawidłowy rozwój mowy, szczepienia ochronne oraz wszawica/pasożyty. Głównym celem programu było zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.