Pomoce dydaktyczne


Dobrze zaplanowana i przeprowadzona pod okiem Specjalisty zabawa może pomóc w budowaniu wszystkich umiejętności rozwojowych Dziecka, takich jak np.:

 

- komunikacja odbiorcza i nadawcza,

 - umiejętności poznawcze,
 - umiejętności społeczne,
 - mała i duża motoryka,

 - naśladowanie,
- zabawa konstruktywna i symboliczna.

 

Na zajęciach rewalidacyjnych wykorzystyjąc atrakcyjne pomoce dydaktyczne a przede wszystkim aktywność dziecka uczymy się oraz wspomagamy proces rozwojowy poprzez zabawę.