Projekt edukacyjno - badawczy "Ziemniak"


Realizacja zamierzeń, związanych z edukacją zdrowotną, sprzyja podejmowaniu przez dzieci różnorodnych działań w przedszkolu i w domu. Celem projektu było: kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania, kształtowanie postawy prozdrowotnej, stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci,stworzenie atmosfery radosnych przeżyć i wesołej zabawy, integrowanie dzieci młodszych i starszych podczas wspólnej zabawy, uwrażliwianie na piękno otaczającego świata, organizowanie sytuacji pobudzających dzieci do działania, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania różnych czynności np: prac plastycznych.
W ramach zajęć dzieci dowiedziały się ciekawych informacji o ziemniakach m.in. poznały ich inne nazwy, witaminy , jakie posiada warzywo, uczyły się warzyć ziemniaki, poznały nazwę z gwary poznańskiej - wykonywały stemple z "pyry". Podsumowaniem zdobytej wiedzy był zorganizowany przez Panią Gosię konkurs wiedzy, w której uczestniczyły nie tylko przedszkolaki , ale także Panie. Uczestnicy konkursu z dużym zaangażowaniem reprezentowali swoje grupy, odpowiadali na podchwytliwe pytania, brali udział w konkurencjach i zabawach ruchowych, podczas których koledzy i koleżanki głośno ich dopingowali, a Panie służyły pomocą. Na zakończenie wszyscy ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.