Projekty i programy pozostałe


Programy :

1. Program preorientacji Zawodowej"Wszyscy dla wszystkich".

2. Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”.
3. Program edukacyjny  „Kubusiowi Przyjaciele Natury’’, otematyce ekologicznej.

4. Program edukacyjny „Czyste Powietrze Wokół Nas”.
5. Ogólnopolski program edukacyjny ZBIERAJ BATERIE!  na temat prawidłowego pozbywania się
                                                                                  zużytych
baterii i akumulatorów

 

Projekty :
1. Projekt „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK".

2. Projekt " ABC-Ekonomi".

3. Projekt " Zabawy w teatr".

4. Projekt " Przedszkolna kraina zmysłów".

5. Projekt "Książka fajna jest".

6. Projekt "Piękna Nasza Polska Cała".

7. Projekt badawczy "Woda jest ...".

8. Projekt edukacyjno - badawczy  "Ziemniak".

9. Projekt „ Kim zostanę jak dorosnę”.

10. Projekt kulinarny.

11. Projekt „Zajęcia biblioteczne”. Projekt współpracy z Miejska Biblioteką Publiczną im. Włodzimierza pietrzaka w Turku.

12. Projekt „Zajęcia muzealne”. Projekt współpracy z Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera .

13. Projekt współpracy z Miejskim Domem Kultury w Turku.

 

Programy prozdrowotne

14. Przedszkole Promujące Zdrowie.

15. Bądźmy zdrowi –wiemy, więc działamy.

16. Ogólnopolski Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu”.

17. Moje Dziecko idzie do szkoły.