Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 1


 
     Przejście dzieci z przedszkolnej Sali do szkolnej ławki często budzi lęk i niezrozumienie. Aby ułatwić dziecku start w nowym środowisku szkolnym organizowałyśmy wycieczki w celu zwiedzania budynku szkolnego, klas lekcyjnych, sal gimnastycznych i odwiedzania naszych absolwentów z poprzednich lat. Na wstępie Pierwszaki posadziły Dzieci z Przedszkola w ławkach. Przedstawiły piosenki , zabawy w języku angielskim , zaangażowały nas do wspólnego śpiewania. Następnie każdy pierwszak zaopiekował się przedszkolakiem i wszyscy ruszyli na zwiedzanie szkoły, poznali historię szkoły, sztandar , zwiedzili sekretariat i gabinet Pani Dyrektor, odwiedzili Pana Woźnego. Zaproszono nas do klasy historycznej na przedstawienie o królu Popielu , w wykonaniu klas czwartych. Przedstawienie z profesjonalnie wykonaną scenerią i stroje aktorów dostarczyły dzieciom wrażeń i poszerzyły ich wiedzę na temat historii państwa polskiego. Przedszkolacy zadawali pytania i słuchali odpowiedzi. W tym temacie dzieci przedszkolne zostały współuczestnikami lekcji, wykazali się znajomością tematu, umiejętnością czytania oraz umiejętnościami logicznego myślenia, kojarzenia faktu z obrazem. Wielu wrażeń dostarczyły dzieciom wspólne zmagania sportowe , w których wszyscy byli zwycięzcami. Głównym celem ćwiczeń było wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci, wyrabianie nawyku uczestnictwa w kulturze fizycznej, jak również rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.
     Zaprosiliśmy pierwszaków na zajęcia w ramach realizacji programu edukacyjnego na rzecz promowania prawidłowych nawyków żywieniowych „ Mamo , Tato wolę wodę”. W wyniku współpracy doszło do wymiany pedagogicznych doświadczeń, doskonalenia warsztatu pracy.


Do zobaczenia po wakacjach.!