Zabawy na śniegu


 

      Każda forma przebywania dzieci na powietrzu sprawia im radość i zadowolenie. Warunki pogodowe nie są dla nas przeszkodą .Spacery ulicami uczą dzieci zachowania się na przejściu dla pieszych , na chodniku w trudnych warunkach pogodowych. Dzieci utrwaliły sobie zasady zachowania na przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji. Na koniec wykorzystaliśmy różne formy zabaw na śniegu np: zabawy śnieżkami , lepienie dużych kul śniegowych , tropienie po śladach na śniegu itp. Taka zabawa sprawia dzieciom radość , hartuje , uodparnia organizmy.