Zajęcia na basenie- - gr I, V, VI


Pływać warto uczyć dzieci w każdym wieku, a im młodsze dziecko, to nauka przychodzi łatwiej, bez wysiłku w formie zabawy. Nauka pływania jest najbardziej popularną formą zajęć ruchowych.
Zajęcia na basenie odbywają się dwa razy w tygodniu , uczestniczą w nich dzieci 5-6-letnie. Zabawy i ćwiczenia w wodzie prowadzone są przez instruktorów – ratowników pana Jacka Lubasa i pana Zbigniewa Zielińskiego, z udziałem rodziców. Grupy basenowe liczą do 10 dzieci . Są one jednorodne pod względem wieku i poziomu umiejętności pływackich. W nauczaniu grupowym istnieje możliwość prowadzenia współzawodnictwa i realizowania zadań natury wychowawczej, takich jak: kształtowanie koleżeńskości, odwagi, ambicji czy silnej woli. Zajęcia polegają na intensywnych, ciekawych ćwiczeniach i zabawach oswajających z wodą urozmaiconych zabawkami, elementami pomocniczymi do nauki pływania. Wszelkie ćwiczenia i zabawy są wyjaśniane i demonstrowane przez instruktora. Na zajęciach instruktorzy znajdują się w wodzie w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem. Jest to ważne przy nabraniu poczucia większego bezpieczeństwa i pewności w pokonywaniu trudności pływackich.
Gry i zabawy w wodzie są bardzo atrakcyjną formą zajęć dla dzieci, ze względu na odmienność środowiska, poczucie swobody i możliwość spontanicznej, nieskrępowanej demonstracji sprawności ruchowej. Pływanie i zabawa na basenie świetnie wpływają na harmonijny rozwój dziecka, a także podnoszą odporność organizmu na infekcje. A przede wszystkim - dla dzieci jest to świetna zabawa i przygoda! Zajęcia na basenie są bezpłatne , finansowane przez Burmistrza Miasta Turku, przy dużym zaangażowaniu dyrektora OSiR - pana Krzysztofowa Kolendy.