Zajęcia taneczne


 

Taniec wychowuje człowieka.
Pomaga osiągnąć równowagę i oswobodzenie,
uskrzydla fantazję, odpręża i rozluźnia.
Bernard Wosien

 

     Taniec, oraz zabawy muzyczno-ruchowe w znaczący sposób sprzyjają rozwojowi dziecka w wieku przedszkolnym .Taniec daje radość i odprężenie, a jednocześnie jest istotnym czynnikiem rozwoju zdolności, wrażliwości i zainteresowań muzycznych. Podczas zajęć tanecznych dziecko nabywa umiejętności współdziałania w grupie, odnoszenia się z szacunkiem do kolegów i koleżanek. Dodatkowo, taniec do spokojnej muzyki o łagodnej linii melodycznej pełni funkcję relaksacyjną i uspokajającą.
     Tańczyć może każdy tak samo, jak każdy może jeździć na rowerze, czy grać na instrumencie. Ważne jest natomiast to by nauka tańca dawała satysfakcję i sprawiała przyjemność dziecka.