" Książka fajna jest..."- realizacja projektu gr I