" Kubusiowi Przyjaciele Natury" - X edycja programu zajęcia w gr I, II,III,IV,V, VI


 „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, to X edycja programu, w ramach którego w drugim semestrze , w naszym przedszkolu realizowane są raz w miesiącu w każdej grupie wiekowej zajęcia
o tematyce przyrodniczej i ekologicznej na podstawie ciekawych materiałów edukacyjnych. W ramach zajęć dzieci dowiedziały się m.in. jak zachowuje się prawdziwy przyjaciel natury i czego nie powinno się robić, żeby nie szkodzić przyrodzie. Przedszkolaki po usystematyzowaniu wiedzy złożyły przysięgę i zostali mianowani Kubusiowymi Przyjaciółmi Natury. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem naszych przedszkolaków.