" Przygody zazdrosnego Liliputka" - teatrzyk w MDK - gr I i VI


26 marca, w Miejskim Domu Kultury, dzieci z grup I i VI obejrzały spektakl edukacyjny i profilaktyczny pt. „Przygody zazdrosnego Liliputka”, w wykonaniu aktorów z Teatru Króla z Łodzi. Tematyką były zarówno zasady dobrego wychowania, jak i profilaktyka uzależnień. Dzieci dowiedziały się, że w życiu liczą się :prawdomówność, pracowitość, szczerość, uśmiech i pomoc w potrzebie
Przedstawienie pokazał dzieciom, że każdy jest inny, każdy ma swoje upodobania oraz przyzwyczajenia i każdego człowieka trzeba szanować.