2015/16 Spacer do Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Turku - Grupa V i VI