2015/16 Uczestniczymy w Programach Prozdrowotnych PSSE w Turku -podsumowanie I półrocza


„ZDROWIE JEST STANEM PEŁNEGO DOBREGO SAMOPOCZUCIA FIZYCZNEGO, PSYCHICZNEGO
I SPOŁECZNEGO, A NIE WYŁĄCZNIE BRAKIEM CHOROBY LUB ZNIEDOŁĘŻNIENIA”
/Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia/
Zdaniem Jona Knowlesa „Ponad 90% z nas rodzi się zdrowymi,
a zaczyna chorować wskutek złego stylu życia
i niewłaściwych warunków panujących w otoczeniu".
Nasze przedszkole uczestniczy w programach informacyjno – edukacyjnych, realizowanych we współpracy z PSSE w Turku: „Moje Dziecko Idzie do Szkoły” oraz „Bądźmy zdrowi –wiemy, więc działamy”.
Programy te realizowane są w codziennej pracy nauczycieli
z dziećmi. Celem programów jest między innymi :podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia; uświadomienie rodzicom ich roli
w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych; zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży zagrożonych otyłością, nadwagą i chorobami dietozależnymi .
Realizując w/w cele w I półroczu 2015/16 roku: codziennie prowadzimy ćwiczenia poranne z wykorzystaniem przyborów i urządzeń sportowych, zabawy ruchowe z muzyką w salach
i na świeżym powietrzu; zorganizowaliśmy zajęcia taneczno-ruchowe Zumba, spacerujemy i często wychodzimy do ogrodu przedszkolnego, umożliwiając dzieciom przebywanie na świeżym powietrzu, organizujemy dzieciom na terenie i poza terenem przedszkola zabawy i zawody sportowe, zabawy ruchowe; prowadzimy zajęcia i pogadanki na temat: bezpiecznego poruszania się na terenie przedszkola, organizujemy piesze wycieczki, spacery, rozmawiamy na temat: bezpiecznego poruszania się poza terenem przedszkola, konieczności noszenia kamizelek lub elementów odblaskowych, wdrażamy dzieci do przestrzegania podstawowych zasad poruszania się po drodze, organizując spotkanie z policjantem /wizyta w KPP/,dbania
o bezpieczeństwo swoje i innych – spotkanie ze strażakami /wizyta strażaków w przedszkolu, udział dzieci w alarmie przeciwpożarowym / ; kształtujemy umiejętność radzenia sobie
w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu poza przedszkolem, zorganizowaliśmy spotkanie z pielęgniarką na temat szkodliwości palenia, zdrowego trybu życia, przygotowujemy i na bieżąco uaktualniamy gazetkę dla Rodziców na tematy dotyczące programów prozdrowotnych, wieszamy plakaty, broszury dotyczące zdrowego stylu życia na tablicy informacyjnej, wraz z dziećmi wykonujemy prace plastyczne
i techniczne na temat propagowania aktywności fizycznej
i zdrowego stylu życia, propagujemy zdrowy styl życia przez działania kulinarne /przygotowywanie z dziećmi owocowo-warzywnych potraw w przedszkolu/, zapoznajemy dzieci
z literaturą, bajkami, filmami związanymi z tematyką dbania
o zdrowie, rozmawiamy na temat negatywnego wpływu na zdrowie prowadzenia siedzącego trybu życia, w rozmowach
z rodzicami zachęcamy do zdrowego sposobu wychowywania swych pociech, organizujemy przedszkolne pochody ,wspólne wyjścia i manifestacje związanych z tematem, dbamy o higienę na co dzień – wpajamy dzieciom zasady dbania o czystość
i higienę osobistą; codziennie zachęcamy dzieci do mycia rąk, twarzy i zębów, w miesiącach wrzesień/październik 2015 r. zorganizowaliśmy wycieczki do sklepu warzywniczego, połączone z zakupem warzyw i owoców, prowadzimy zajęcia otwarte dla rodziców- wspólne przygotowanie sałatek owocowych i warzywnych, hodujemy warzywa w kącikach przyrodniczych, prowadzimy w salach kąciki prozdrowotne dla dzieci.
Nasze przedszkolaki wiedzą , że największy wpływ na zdrowie człowieka ma zatem styl życia, na który składają się między innymi: aktywność fizyczna, sposób odżywiania się, umiejętność radzenia sobie ze stresem, stosowanie używek (nikotyna, alkohol i inne środki psychoaktywne), poddawanie się badaniom profilaktycznym.