2015/16 Uczestniczymy w Projekcie XII edycji Kaliskiej Przygody z Odpadami:„Kreatywny recykling”


    Nasze przedszkola od listopada 2015r. bierze udział w projekcie XII edycji Kaliskiej Przygody z Odpadami pn. „Kreatywny recykling”, którego celem jest uświadomienie dzieciom i rodzicom, jak bardzo istotny jest temat segregacji i zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowanie właściwej postawy
i świadomości ekologicznej.
W ramach podsumowania pierwszego półrocza przedstawiamy prace dzieci. Podczas ich wykonywania najmłodsi mobilizowani byli do twórczego myślenia, ale również bawili się wspaniale!
Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w zbiórkę nakrętek, baterii oraz makulatury i umieszczaniu w odpowiednich pojemnikach.