BEZPIECZNE WAKACJE - wizyta Straży Pożarnej oraz Policji w przedszkolu


Celem cyklu zajęć „Bezpieczne wakacje” było omówienie z dziećmi podstawowych zasad bezpiecznego zachowania podczas wakacji , w tym postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.
Odwiedzili nas strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku, którzy zwrócili uwagę na bezpieczeństwo w domu, przypomnieli o telefonach alarmowych oraz co zrobić, kiedy dzieci są świadkami groźnych sytuacji.
Odwiedził nas Sierżant Pyrek wraz z policjantką z Komendy Powiatowej Policji w Turku, który ostrzegał dzieci przed niebezpieczeństwem podczas podróży na wakacje, przypominał o ostrożnych zabawach w parkach, na placach zabaw czy poruszaniu się po drogach i ulicach.
Ważna jest również dbałość o własne zdrowie - podczas zajęć dowiedziały się o ochronie przed kleszczami, które przenoszą niebezpieczną chorobę - boreliozę. W holu przedszkolnym pojawiła się tablica informacyjna dla rodziców o zagrożeniu kleszczami.
Tak przygotowane przedszkolaki mogą bezpiecznie wyruszać w podróż wakacyjną .