Bezpieczny Przedszkolak - gr I,IV,V,VI


W miesiącu wrześniu br., dzieci z grupy I, IV, V oraz VI rozmawiały z Paniami o zachowaniu bezpieczeństwa w czasie przechodzenia przez ulicę oraz o zasadach zachowania się podczas spacerów i wycieczek z grupą. Nauczycielki zapoznały przedszkolaków z znakami drogowymi, sygnalizacją świetlną, omówiły sposoby przechodzenia przez ulicę, wspólne zastanawiali się, które zachowania nie powinny mieć miejsca w trakcie poruszania się ulicami miasta. Po części teoretycznej, dzieci wraz z nauczycielkami wybrały się na spacer, w celu obserwacji ruchu drogowego.W czasie wyjścia przedszkolaki otrzymały za zadanie: obserwowanie sposobów przechodzenia przez ulicę, sprawdzenie, czy wybrane w czasie zajęć rozwiązania stosowane są w rzeczywistości (zatrzymanie się przed przejściem, sprawdzenie, czy żaden pojazd się nie zbliża, szybki krok w czasie przechodzenia) i jakie znaki drogowe oznaczają przejścia (pionowe i poziome)
Mamy nadzieję, że dzieci będą stosowały omówione zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę. Zajęcia były jednym z wielu tematów kompleksowych dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci.

grupa V i VI