Bezpieczny przedszkolak - Projekt Edukacyjny, zajęcia drugie, grVI


W naszym przedszkolu odbyły się kolejne zajęcia projektu edukacyjnego „Bezpieczny przedszkolak”. Realizując projekt dzieci poszerzyły i usystematyzowały wiedzę o bezpieczeństwie. Podczas zajęć pani Daria przeprowadziła pogadankę na temat bezpiecznego poruszania się po ulicy oraz o tym, jak bezpiecznie bawić się w domu, przedszkolu i na placu zabaw.Przedszkolakom zostały również udzielone cenne wskazówki oraz uwagi, jak mają postępować, kiedy zostaną same w domu.Przypomnieliśmy sobie najważniejsze numery telefonów alarmowych. Została również odegrana scenka sytuacyjna, która miała na celu uświadomienie dzieciom, by nie rozmawiać z obcymi ludźmi i nie przyjmować od nich słodkości. Dzieci nie przyjęły cukierka i nie wyszły z przedszkola do samochodu z panią Jolą, która wcieliła się w rolę obcej pani. Podsumowując zajęcia przedszkolaki obejrzały filmiki animacyjne z ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dobrze Cię widzieć” - realizowanej w ramach projektu „Bezpieczna droga”. Celem kampanii celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży.