Bezpieczny przedszkolak- Projekt Edukacyjny- zajęcia pierwsze, gr VI


„Na chodniku”
Na chodniku przystań bokiem,
popatrz w lewo bystrym okiem,
skieruj w prawo wzrok sokoli,
znów na lewo spójrz powoli,
jezdnia wolna, więc spokojnie
mogą przez nią przejść przechodnie.

W ramach realizacji projektu edukacyjnego „Bezpieczny przedszkolak” dzieci uczestniczyły w zajęciach o bezpiecznym poruszaniu się po drodze. Podczas zajęć pani Daria przeprowadziła z dziećmi pogadankę na temat bezpiecznego poruszania się po jezdni oraz o tym jak bezpiecznie bawić się w domu, przedszkolu i na placu zabaw. Zostały przypomniane najważniejsze zasady bezpieczeństwa, a także pojęcia: sygnalizacja świetlna, ruch okrężny, pieszy, rowerzysta. Dzieci wykazały się ogromną wiedzą na temat bezpiecznego poruszania się w drodze do przedszkola i do domu. Nie obce są im również cztery numery alarmowe: 997, 998, 999, 112. Podczas zajęć omówiona została rola odblasków i prawidłowego poruszania się po zapadnięciu zmroku, tak by każdy był widoczny z dalekiej odległości. Przypomniane zostały również najważniejsze znaki drogowe, min: STOP, ustąp pierwszeństwa przejazdu, zakaz wjazdu, uwaga dzieci, uwaga piesi, ograniczenie prędkości 50km/h, nakaz jazdy w prawo/lewo, droga jednokierunkowa . Podsumowanie zajęć była współpraca grupowa – polegająca na ułożeniu z rozsypki obrazek przedstawiający pojazd uprzywilejowany: kartka pogotowia ratunkowego, wóz strażacki, samochód policyjny, skrzyżowanie. Z przedszkolakami została również odegrana scenka sytuacyjna, która miała na celu uświadomienie dzieciom, by nie rozmawiać z obcymi ludźmi i nie przyjmować od nich słodyczy. Dzieci nie przyjęły cukierka i nie wyszły z przedszkola do samochodu z panią Jolą, która wcieliła się w rolę obcej pani. Podsumowując zajęcia przedszkolaki obejrzały filmiki animacyjne z ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dobrze Cię widzieć” - realizowanej w ramach projektu „Bezpieczna droga”. Celem kampanii celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży.