Elementy pedagogiki Marii Montessori -grupa III


ELEMENTY PEDAGOGIKI MARII MONTESSORI W PRACY Z DZIEĆMI-
GRUPA III

"POMÓZ MI SAMEMU TO ZROBIĆ"

               Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczność i twórczą aktywność. Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy.
            Dzieci z grupy III poznają i samodzielnie pracują na wybranych przez siebie, /przygotowanych w myśl zasady Montessori/ pomocach dydaktycznych:
• pudełku do ćwiczeń z zakresu samoobsługi;
• naczyń do przelewania wody z tacą;
• naczyń do przesypywania ryżu, grochu z łyżeczką;
• naczyń do przekładania kulek, kamyków;
• pojemników z koralikami do przewlekania;
Dzieci podczas zabaw samodzielnie:
• kropelkują /naczynie z pipetą/;
• segregują/pojemniki z guzikami o trzech kolorach; figury geometryczne/;
• nakrywają do stołu;
• zapinają klamerki/pojemnik z klamerkami do zapinania/
• układają karty rozwijające mowę i słownictwo /karty obrazkowo-wyrazowe do klasyfikowania obiektów/
• poznają, liczą i nazywają cyfry i liczby/cyfry i żetony; wrzeciona matematyczne/
• nazywają kolory /Kolorowe koło; kolorowe słomki/
• zakręcają i odkręcają śrubki i nakrętki.

              Kolorowe pomoce przygotowane w myśl zasady Montessori uczą dzieci samodzielności i samoobsługi; kształtują motorykę małą; poszerzają mowę, wprowadzają pojęcia matematyczne oraz wdrażają do porządkowania i dbania o ład w otoczeniu. Samodzielna praca dzieci rozwija ich wyobraźnię i wiarę we własne siły. Dzieci poprzez manipulację na konkretach poszerzają umiejętności i wiedzę o otaczającym świecie oraz kształtują cechy indywidualnej osobowości.