Góra Grosza -podsumowanie 2018 r.


Już po raz XVIII Towarzystwo Nasz Dom zorganizowało akcję Góra Grosza. Jej celem było zebranie funduszy na pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. W tym roku fundacja szczególnie skupiła się na dalszej realizacji reformy domów dziecka poprzez pomoc małym domom dla dzieci. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji było działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Akcja ta na stale wpisała się już w kalendarz wydarzeń naszego przedszkola. Koordynatorami przedszkolnej akcji były nauczycielki: Barbara Leszczyńska i Hanna Perederij.
Góra Grosza to wieloletnia praca zaangażowanych nauczycieli i przedszkolaków oraz dobra wola Rodziców, wspierających swoje dzieci i pokazujących pociechom, że pomagać innym trzeba i warto.Tegoroczna akcja znowu potwierdziła, że można liczyć na Waszą bezinteresowną chęć pomocy drugim, opartą na Państwa wyjątkowej empatii i wrażliwości na potrzeby dzieci i młodzieży, które z różnych przyczyn nie wychowują się w swoich rodzinach biologicznych.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy całej społeczności przedszkolnej za udział i ofiarność podczas 18 edycji Góry Grosza.