Jak to z lnem było?- zajęcia edukacyjne w Muzeum Miasta Turku-grupa III


Jak to ze lnem było...
17 marca dzieci z grupy III wybrały się na wycieczkę do Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera.
Wizyta przedszkolaków rozpoczęła się od oglądania wystawy przedstawiającej zawody wykonywane wiele lat temu w naszym mieście. Największym zainteresowaniem cieszył się wygląd domów tkaczy, mieszczących się niegdyś na ulicach: Pólko – dziś ul. Żeromskiego oraz Nowy Świat – dziś ul. Kaliska. Wszystkie domy wyglądały podobnie. Pośrodku znajdował się korytarz, który łączył dwa wejścia – od ulicy i od podwórza oraz oddzielał izby znajdujące się po lewej i prawej stronie. Domy miały charakterystyczny tzw. polski dach – kryty słomą lub gontem, spadzisty po obu stronach domu, ze ściętymi szczytami. Wyposażenie tkackich izb –izby białej /pokoju/i izby czarnej/kuchni/znacznie różniło się od dzisiejszych. Starodawne łóżka, obrazy, pościele, obrusy oraz inne przedmioty znajdujące się w izbach tkaczy zainteresowały przedszkolaków.
Po obejrzeniu wystawy dzieci rozwiązywały quiz, którego tematem były dawne zawody.
Na zakończenie wędrówki po muzeum przedszkolaki zwiedziły salę projekcyjną, w której obejrzały film animowany pt. „Len.”
Wizyta w muzeum była dla dzieci niezwykłym przeżyciem. Dzieci poszerzyły swoją wiedzę o naszym mieście i dawnych zawodach. Utrwaliły również zasady kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.