Konkurs plastyczny -Krasnal Hałabała zwiedza Turek


 

 

 

    
3 kwietnia br. rozstrzygnięty został konkurs zorganizowany przez Przedszkole Samorządowe nr 8 im. Krasnala Hałabały w Turku pt.„ Krasnal Hałabała zwiedza Turek”. Celem konkursu było m.in. kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat, poznanie miejscowości, w której dzieci mieszkają, zachęcanie do zwiedzania ciekawych miejsc, uwrażliwianie na piękno naszego regionu. Do konkursu przystąpiły również dzieci z naszego Przedszkola.
Prace dwojga przedszkolaków zostały docenione przez jury:
- Zuzanna Grenda z grupy VI - otrzymała nagrodę
- Nina Rosiak z grupy VI - otrzymała wyróżnienie
Przygotowując z dziećmi prace konkursowe rozwijamy ich zainteresowanie, zdolności, wyobraźnię, aktywność, pomysłowość, pokazujemy im nowe techniki plastyczne. Ćwiczymy dokładność, cierpliwość, a przede wszystkim stwarzamy możliwość osiągnięcia sukcesu i zaprezentowania swoich możliwości. Cieszymy się, że dzieci tak chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w tego typu przedsięwzięciach, a ich sukcesy niech będą inspiracją dla nich i opiekunów do dalszej pracy.

A młodym , zdolnym artystom życzymy dalszych sukcesów.