Konkurs przedszkolny "Jesienne cyferki"


           W miesiącu listopadzie br. został zorganizowany przedszkolny konkurs plastyczny pt. „ Jesienne cyferki”. Celem konkursu było utrwalenie symboli matematycznych, rozbudzanie u dzieci ciekawości i kreatywnego myślenia oraz rozwijanie i kształtowanie wyobraźni. Do konkursu przystąpiły wszystkie grupy. Jesienno - matematyczne kompozycje były niesamowite. Przy ocenie jury zwróciło uwagę na pomysłowość, oryginalność pracy oraz różnorodność wykorzystanych materiałów przyrodniczych. Ponieważ praca każdej grupy była wykonana inną techniką z ciekawym i nie powtarzającym się motywem uznano jednogłośnie, ze pierwsze miejsce zajmują prace wszystkich grup. Za udział w konkursie wręczono dyplomy. Prace można oglądać w holu przedszkola.