"Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”-przedstawienie gr III


Zabawy w teatr należą do najbardziej lubianych przez dzieci form ekspresji i zabawy , dostarczają wielu artystycznych przeżyć, ukazują piękno utworów literackich, wzbogacają wiedzę o świecie, uspołeczniają i wyzwalają twórczą ekspresję. Przez cały tydzień maluszki z grupy III omawiały tematykę związaną ze światem baśni i bohaterami baśniowymi , a podsumowaniem omawianej tematyki było przygotowanie razem z Paniami Alą i Malwiną krótkiego przedstawienia pt. „ Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”.
Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. Pozwalają one na połączenie wszystkich typów ekspresji dziecięcej: plastycznej, słownej, muzycznej i
ruchowej.Edukacja teatralna umożliwia wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do naśladowania i zabawy, a także aktywności emocjonalnej i ruchowej. Sprzyja rozładowaniu napięcia i energii, przynosi radość i satysfakcję.Zabawy teatralne uczą także cierpliwości oraz panowania nad swoimi emocjami.

grupa III