"Mamo,Tato wolę wodę!" - realizacja programu - zajęcia gr I,II,III,IV,V,VI


„Drzewa są dla nasz ważne” oraz „ Tajemnice lasu”, to kolejne tematy zajęć zrealizowane w ramach programu „Mamo, Tato wolę wodę!” . Celem zajęć było kształtowanie u dzieci postawy opiekuńczej wobec przyrody i budzenie odpowiedzialności za jej stan, kształtowanie właściwego zachowania się w środowisku naturalnym, a także : uzmysłowienie dzieciom, dlaczego warto sadzić drzewa, jak las zmienia się w ciągu roku, że należy szanować poszczególne elementy składające się na las, że to dom dla zwierząt. Spotkania z sympatyczną maskotką Zdrojkiem i jego przyjaciółmi cieszą się dużym zainteresowaniem naszych przedszkolaków.