Obchody Dnia Niepodległości w grupie V-spotkanie z rodzicami.


Dzień Niepodległości, 11 listopada, to najważniejsze polskie święto narodowe, upamiętniające rocznicę odzyskania przez Naród Polski niepodległości. Ten szczególny dzień skłania do refleksji na temat patriotyzmu nawet najmłodsze pokolenie.
Święto Niepodległości to lekcja patriotyzmu nie tylko dla dorosłych, ale także dla tych najmłodszych członków naszego społeczeństwa, czyli przedszkolaków. W naszym przedszkolu w sposób niezwykle szczególny uczczono rocznicę odzyskania niepodległości. Dzieci z grupy V zaprosiły swoich najbliższych , by razem uczcić rocznicę odzyskania niepodległości. Zaprezentowały montaż słowno-muzyczno-taneczny, w którym opowiedziały historię Polski w okresie zaborów oraz walkę Narodu Polskiego o wolność. Odśpiewały hymn oraz pieśni patriotyczne. Patriotyzm trzeba w narodzie pielęgnować i to jest zadanie dla nas wszystkich. W pełni do realizacji tego zadania zaangażowali się rodzice naszych wychowanków, za co serdecznie dziękujemy.
Panie zachęcały do podejmowania dalszych takich działań poprzez uczestnictwo w miejskich obchodach Świętą Niepodległości.
Występ zorganizowany został najpierw dla rodziców, a następnie dla dzieci z naszego przedszkola.
Myślę, że tak obchodzony Dzień Niepodległości Polski na długo zapamiętają w swoich sercach zarówno nasi wychowankowie jak i ich rodzice.