Obchody Dnia Ziemi- spotkanie z Leśnikiem


Obchody Dnia Ziemi
W dniu 20 kwietnia 2016r., odbyło się spotkanie z leśnikiem Nadleśnictwa Turek. Spotkanie to połączone było z obchodami Międzynarodowego Dnia Ziemi. Tego dnia dzieci dowiedziały się wiele ciekawych informacji na temat lasu, jego mieszkańców oraz jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą las. Następnie wszyscy udali się na przedszkolne boisko, aby wspólnie posadzić przyniesione przez leśnika drzewa. Za przybycie i ciekawe opowieści
o przyrodzie i mieszkańcach lasu dzieci podziękowały p. leśniczemu wierszem i piosenką.
Serdeczne podziękowania dla p. Borowczyk za przyniesione sadzonki drzew, które w dniu 21 kwietnia br. posadziły dzieci z grup V.