Październik 2016 -zajęcia otwarte grupa III


       Dnia 28.11.2016 dzieci z grupy III-ej zaprosiły swoich rodziców na „Jesienne warsztaty plastyczno-muzyczne”.
            Podczas spotkania dzieci wspólnie z rodzicami śpiewały i tańczyły przy jesiennych piosenkach, recytowały wierszyk o jesieni; nazywały i liczyły skarby jesienne ukazane na obrazkach i w naszym kąciku przyrody. Po zabawach ruchowych dzieci z pomocą swoich mam wykonały przepiękne prace plastyczne: ”Jesienne drzewka” oraz „Ziemniaczane jeżyki”.
       Bardzo dziękujemy mamom za przybycie do naszego przedszkola!!!