Podróże małe i duże - wedrówki przedszkolaków wzdłuz Wisły - poznajemy Gdańsk


„ Podróże małe i duże – wędrówki przedszkolaków wzdłuż Wisły”, to tytuł innowacji pedagogicznej, która miała na celu zainspirowanie dzieci do poszerzania wiedzy o swoim kraju, przekazanie nowych, ciekawych informacji, rozwijanie zainteresowań oraz poszerzanie wiedzy i odkrywanie z niej przyjemności , jakie dają podróże. Przedszkolaki raz w miesiącu uczestniczyły w zajęciach, podczas których poszerzali wiedzę o swoim kraju. Dzieci „podróżowały” po Polsce, poznając historię, zabytki, legendy, tańce, stroje charakterystyczne dla danego regionu. Ostatnim miastem, jakie odwiedziły, był Gdańsk. Podróże po regionach małopolskim, mazowieckim, kujawsko – pomorskim oraz pomorskim bardzo podobały się przedszkolakom, którzy z zaciekawieniem słuchali wiadomości o pięknych miastach Polski