Podsumowanie akcji " Zbiórka zużytych baterii"


Podsumowanie akcji „Zbiórka zużytych baterii”.

 

Przez cały rok dzieci z każdej grupy, wraz z Rodzicami i pozostałymi członkami społeczności przedszkolnej, regularnie i z zaangażowaniem przynosiły do przedszkola i wrzucały do specjalnego pojemnika zużyte baterie, uczestnicząc tym samym we wspaniałej akcji i jednocześnie konkursie , organizowanym przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”- Orli Staw. Celem działań jest podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i dorosłych oraz chęć dbania o czystość środowiska naturalnego. Efektem zbiórki było zebranie 97 kg baterii, czyli 0,758 kg na osobę
Wszystkim zaangażowanym w zbiórkę baterii serdecznie dziękujem