Poznajemy zawód listonosza -grupa III i IV


Poznajemy zawód listonosza


W minionym tygodniu, w ramach realizacji treści programu preorientacji zawodowej, dzieci z grupy III i IV brały udział w zabawach i zajęciach, których tematem był zawód listonosza.
Dzieci omawiały albumy i ilustracje przedstawiające pracę listonosza-jego strój i potrzebne w pracy rekwizyty. Słuchając historyjki obrazkowej poznawały etapy powstawania listu. Oglądając listy i kartki pocztówkowe poznawały różnicę miedzy listem a widokówką. Podczas pogadanek dowiedziały się także o tym, jak należy zaadresować każdą przesyłkę.
Podczas zajęć koleżeńskich przedszkolaki brały udział w zabawach ruchowych, liczyły koperty, nazywały ich kolory oraz wykonywały polecenia w nich zapisane. Po wspólnych zabawach zaprosiliśmy dzieci do obejrzenia prezentacji multimedialnej na temat pracy listonosza oraz obejrzenia bajki pt.: „Listonosz Pat” .
Dnia 6 grudnia przedszkolaki wybrały się wspólnie na pieszą wycieczkę na pocztę, gdzie babcia Mateuszka z grupy III- pracownik Poczty Polskiej- oprowadziła przedszkolaków po urzędzie i opowiedziała o swojej pracy. Na zakończenie spotkania dzieci wrzuciły do skrzynek pocztowych listy napisane do Świętego Mikołaja!.