Puchatki świętują odzyskanie niepodległości - zajęcia otwarte z udziałem rodziców - 07.11.2018r.


W historii Polski tak się składa
był kiedyś ponad wiek niewoli
11 listopada nasz kraj z niewoli się wyzwolił
I wtedy myśl powstała taka,
że przez szacunek dla przeszłości
ten dzień na zawsze dla Polaka
zostanie Dniem Niepodległości

 

07 listopada br., w grupie II odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Temat spotkania : Świętujemy 11 listopada - w 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Celem zajęć było kształtowanie uczuć przywiązania i miłości do ojczyzny. Rodzice, którzy przybyli na zajęcia, z wielkim zaangażowaniem włączyli się w realizację przygotowanych zajęć i zabaw. Tego dnia dzieci wychodziły z przedszkola z rozetkami przypiętymi do ubrania, wykonanymi wspólnie z rodzicami.

Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Patriotyzm to troska o dobro swego kraju, stałe dążenie do pomnażania tego, co stworzyły poprzednie pokolenia, to gotowość służenia swej Ojczyźnie.
Cele wychowania patriotycznego realizowane są już na szczeblu edukacji przedszkolnej. Głównym zadaniem przedszkola jest budzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej Ojczyzny przez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej.