Sierpień 2016-Zajęcia adaptacyjne dla Maluszków


W sierpniu, w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia adaptacyjne. Okres adaptacji, czyli przystosowania się do nowych warunków życia jest bardzo ważny dla dalszego pobytu w przedszkolu.
W zajęciach uczestniczyli Rodzice wraz z Dziećmi, oraz kadra, która będzie pracowała z Maluszkami w roku szkolnym 2016/2017: pani Dyrektor i Wicedyrektor, Nauczyciel oraz personel pomocniczy. Głównym celem programu adaptacyjnego jest ułatwienie nowoprzyjętym dzieciom wejścia w nowe środowisko, jakim dla nich jest przedszkole, zaspokojenie potrzeby poczucia bezpieczeństwa podczas adaptacji do przedszkola , zminimalizowanie stresu związanego z wejściem dzieci w nowe środowisko, stworzenie warunków radosnej atmosfery, zachęcającej do ponownego odwiedzenia przedszkola. Dzieci wraz z rodzicami brały udział we wspólnych grach i zabawach oraz poznawały nowe środowisko jakim jest przedszkole. Prócz zabaw zorganizowanych w sali dzieci zapoznawały się           z przedszkolnym placem zabaw znajdującym się w ogrodzie.