Spotkanie z bajką - wycieczka do biblioteki gr V


Po raz kolejny dzieci z grupy V, wraz z swoimi paniami, udały się na zajęcia do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku. Celem spotkania było przypomnienie i utrwalenie wiedzy na temat bajek o królewnach i książętach. Na początku spotkania pani z biblioteki przeczytała przedszkolakom bajkę pt. „Kopciuszek”. Następnie dzieci wzięły udział w quizie, podczas którego bardzo sprawnie i szybko odpowiadały na pytania dotyczące bajek i baśni..
Zajęcia w bibliotece i kontakt z bajkami i baśniami , uczą dzieci wyrażać uczucia, uświadamiać je i nazywać. Dziecko poprzez bajki poznaje świat, cele i sens egzystencji. Uczy się wzorów postępowania, poznaje wzory zachowania i normy moralne. Wyobraża sobie rzeczywistość, kojarzy ją z faktami, zdarzeniami a także tworzy nowe historie. Uczy się odróżniać świat fikcji od świata rzeczywistego. Przedstawia samego siebie, przyjmuje rolę bohatera, naśladuje jego zachowania, sposoby myślenia i działania. Bohater bajkowy sprawia, że dziecko odkrywa własną tożsamość. Bajka pobudza dziecko emocjonalnie powodując zaangażowanie w uczucia bohaterów. Staje się więc wrażliwe, czułe na losy ludzi, zwierząt, ból, zło i niesprawiedliwość. Wpływ czytania oraz wybór odpowiedniej książki (dostosowanej do wieku dziecka) ma ogromne znaczenie w rozwoju szczególnie emocjonalnym, społecznym dziecka. Pozwala kształtować umiejętność skupienia uwagi, wyodrębniać to, co najważniejsze. W bajkach nie tylko dobro zwycięża zło, często ten kto jest mały i słaby wygrywa z silnym i potężnym. A to budzi w dziecku nadzieję i napawa optymizmem. Dowiaduje się, jakie wartości są cenione, poprzez jednoznaczne pokazanie kogo i za co spotyka nagroda lub kara.
Bardzo ciekawą formą zajęć dla przedszkolaków okazały się zajęcia manualne, polegające na oddzieleniu grochu i makaronu – podobnie jak robił to Kopciuszek, a także wykonanie korony. Dzieci wróciły z zajęć bardzo zadowolone i już nie mogą się doczekać na kolejne spotkanie.