Spotkanie z górnikami -07.12.2016


Schodzą górnicy pod ziemię w ciemność daleką od słonka
wychodzi im naprzeciw święta Barbara Patronka
Płomień chybocze się w lampkach na czarnej ścianie drżą cienie
Szczęść Boże – słychać głos świętej Serdeczne to pozdrowienie
Szczęść Boże - górnicy chórem odrzekną swojej patronce
i jasno w ciemnej kopalni jak gdyby wzeszło tu słońce.
Ewa Szelburg - Zarembina


     Dnia 7 grudnia w naszym przedszkolu gościliśmy górników. Panowie przybyli do przedszkola ,aby poszerzyć wiadomości dzieci na temat ciężkiej i czasami niebezpiecznej pracy górnika. Górnicy przybyli w galowym umundurowaniu. Dzieci miały okazję przyjrzeć się z bliska czapce górniczej, szpadzie i odznaczeniom, które górnicy otrzymują za długoletnią, ciężką pracę w kopalni, co było dla nich dużą atrakcją spotkania. Górnicy wytłumaczyli dzieciom , jakie znaczenie mają kolory pióropusza na czapce i kto je nosi. Przedszkolaki chętnie oglądały górniczy mundur oraz wysłuchały opowieści przedstawianych przez górnika. Oczywiście goście pozwolili dzieciom przymierzyć górnicze czako- może w przyszłości ktoś z nich będzie go nosić naprawdę. Wszystkie przedszkolaki zostały obdarowane przez gości cukierkami.
W podziękowaniu za ich trud dzieci przedstawiły krótki montaż słowno – muzyczny . Górnicy otrzymali laurkę i piękną czapkę górniczą wykonaną przez dzieci.
Mamy nadzieję, że górnicy odwiedzą nas za rok.
Kochani Górnicy!
Życzymy wam wszystkiego, co dobre i miłe, co budzi uśmiech i radością napełnia chwile. Niech spełnią się wasze pragnienia, niech słońce zawsze wam świeci, przyjmijcie te skromne życzenia od wszystkich tutaj dzieci.