Start


Góra Grosza ma już 20 lat !!!
Dzieci, które kilkanaście lat temu same zbierały monety, dziś są już dorosłe. Teraz ze swoimi pociechami wspierają naszą inicjatywę. Z sentymentem wspominają zbiórki groszaków i pokazują kolejnemu pokoleniu, jak ważne jest bezinteresowne pomaganie.Przedszkolaki, przystępują do akcji, i tym samym tworzą kapitał społeczny i budują solidaryzm. Widzą, że przedszkole to także miejsce na lekcje wrażliwości, zrozumienia i tolerancji.

Od 22 listopada 2019 r. do 02 styczna 2020 r., uczestniczyliśmy w akcji „ GÓRA GROSZA” po raz kolejny.

W tym roku udało nam się zebrać 127, 17 zł.

Kochani !!!
To jest Wasz wielki sukces! Grosze to prawdziwa pomoc dla tysiąca dzieci z instytucjonalnej czy rodzinnej pieczy zastępczej. Góra Grosza pozwala na prowadzenie małych domów i mieszkań dla usamodzielnianych wychowanków. Tam dzieci i młodzież bezpiecznie rozwijają się i planują swoją przyszłość, gdy trwa kryzys w ich rodzinie. Wasze grosze nie tylko wspierają talenty i zainteresowania naszych podopiecznych z całej Polski, ale też umożliwiają prowadzenie trzech Specjalistycznych Ośrodków – „Port”, gdzie dziecko i jego rodzina mogą otrzymać pomoc.
Dziękujemy za zaangażowanie.

Włączyliśmy się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia.
Włączyliśmy się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia.

 Informacja
Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 6
z Oddziałami Integracyjnymi im. Kubusia Puchatka
w Turku informuje, iż od 01.02.2019 r. ulega zmianie forma regulowania płatności za pobyt dziecka  w przedszkolu.


Wpłaty proszę regulować przelewem na konto bankowe Przedszkola Samorządowego nr 6 w Turku.
Nr konta: 78 1090 1229 0000 0001 1526 0096


W tytule wpłaty należy wpisać ;
• imię i nazwisko dziecka,
• kwotę za wyżywienie,
• kwotę za czesne,
• kwotę łączną.


15 –go dnia każdego miesiąca należna kwota musi być zaksięgowana na koncie przedszkola. Po tym dniu naliczane będą odsetki w ustawowej wysokości.


Informacja o wysokości opłat w danym miesiącu – dostępna u intendenta przedszkola.

 

Odwiedź nas na Facebooku

 

Przedszkole Kubusia Puchatka

 

 w Turku