Święta Majowe - KÓŁKO PLASTYCZNE


Z okazji zbliżającego się Święta 3-go Maja oraz Święta Flagi dzieci z kółka plastycznego wykonały biało-czerwone kotyliony. Mali artyści z zaangażowaniem wycinali i kleili kartki papieru. A kotyliony, w barwach naszego kraju, zostały zawieszone na gazetce przedszkolnej.