Turek moje miasto- grupa VI


Ojczyzna przedszkolaka jest blisko,
na wyciągnięcie ręki - to ulica, dom, podwórko”
Tadeusz Różewicz
Związek z własnym regionem jest sprawą bardzo istotną dla ukształtowania w dziecku poczucia własnej tożsamości. Poznanie kultury własnego regionu powinno rozpocząć się już w przedszkolu, kiedy dziecko jest otwarte na nowe doświadczenia, a co najważniejsze rozpoczyna się kształtowanie poczucia systemu wartości i przynależności do konkretnego miejsca.
Należy uświadamiać dziecku, że jego naturalne środowisko:
rodzina, społeczność lokalna, ojczyzna są wielką wartością, dają poczucie bezpieczeństwa i naturalnej przynależności.
Tradycje, zwyczaje i sztuka ludowa są częścią historii i kultury narodowej, poznanie jej jest jednym z elementów, który ma wpływ na budzenie świadomości narodowej. Edukacja regionalna kształtuje w dziecku cechy, które zaprocentują w dorosłym życiu. Człowiek otwarty, dobrze znający swoje korzenie lepiej zrozumie inne kultury, będzie bardziej tolerancyjny.
W związku z realizowanym tematem „ Turek – moje miasto” oraz projektem edukacji regionalnej „Moje Miasto, moja Ojczyzna ”, dzieci z grupy VI odwiedziła pani Cecylia Ciołek z Biblioteki Publicznej w Turku. Podczas spotkania omówiono zabytki oraz historię naszego miasta. Dzieci utrwaliły wiadomości na temat ciekawych osób i miejsc w Turku.