Wizyta w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Turku -grupa I


W dniu 13 maja 2016 r. przedszkolaki z grupy I, w odpowiedzi na zaproszenie pani Ani Mikołajczyk i wychowanków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Turku, odwiedziły szkołę oraz uczestniczyły w zajęciach pt. „ Nie pal przy mnie”.
Dzieci wykazały się bogatą wiedzą na temat skutków palenia tytoniu przez dorosłych, wykonały również plakat razem
ze starszymi kolegami oraz na przygotowanym z papieru papierosie namalowały emocje jakie towarzyszą im, gdy dorośli palą w ich obecności. Wszyscy biorący udział w zajęciach za zaangażowanie na zakończenie otrzymali medale, a dzieci
z przedszkola wręczyły pani Ani podziękowanie i kwiatki za miłe
i integrujące spotkanie.