Wycieczka do biblioteki-grupa II


    Dnia 14.11.2016 dzieci z grupy II wraz z Paniami odwiedziły Miejską Bibliotekę Publiczną (filia II). Celem wycieczki było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poczucia szacunku dla książek, wyrabianie u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki, poznanie pracy bibliotekarza oraz wzbogacenie słownictwa dzieci. Podczas spotkania Pani bibliotekarka opowiedziała dzieciom o swojej pracy, zapoznała   z zasadami zachowania w bibliotece oraz zachęcała dzieci do przychodzenia wraz z rodzicami i wypożyczania książek. Ponadto przedszkolaki wysłuchały bajki o Kubusiu Puchatku oraz z wielkim zainteresowaniem oglądały rożne, ciekawe przeznaczone dla nich książki. Na koniec spotkania dzieci otrzymały zakładki do książek. Spotkanie odbyło się w radosnej atmosferze za co serdecznie dziękujemy.
        Do przedszkola wróciliśmy wszyscy w dobrych humorach. Mamy nadzieję, że uda się przedszkolakom namówić swoich rodziców do odwiedzenia biblioteki i wypożyczenia książek.