Wycieczka do kina -grupa III i VI


        Dnia 25 maja br., dzieci z grup III i VI uczestniczyły w kolejnym spotkaniu z cyklu KINO PRZEDSZKOLE. Tym razem, tematem spotkania były: ”Tradycje polskiej wsi”.
Zajęcia w kinie prowadzone były w formie zabawy edukacyjnej, podczas której dzieci poznawały wieś i tradycje z nią związane. Podczas spotkania przedszkolaki obejrzały również bajki o tematyce wsi: ”Na wsi”/z serii „Miś”/; „Zielone ścieżki”/z serii „Bolek i Lolek”/; Żniwa /z serii „Wędrówki Pyzy”/.
       Dzieci wspaniale bawili się podczas zabaw ruchowych: naśladowanie wzrostu roślin, kopanie i grabienie ziemi, wspinanie się po drabinie. Dzieci pięknie odpowiadały również na pytania dotyczące wsi; z radością naśladowały zwierzęta mieszkające w gospodarstwie. Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję przejść przez magiczny, kolorowy, bajkowy tunel.
     Jak się z bajek i zabaw dowiedzieliśmy praca rolnika wymaga dużo siły, energii i zaangażowania.