Zabawy ruchowe przy muzyce - aerobik i zajęcia rytmiczno - ruchowe - gr I


Po długim i beztroskim leniuchowaniu w czasie ferii zimowych, przedszkolaki w poniedziałek i wtorek od rana miały zajęcia z Panią Justyną, czyli zajęcia rytmiczno - ruchowe oraz aerobik. Dzieci podczas spotkań ilustrują poznane piosenki gestem i ruchem,bawią się i tańczą przy muzyce. Zajęcia sportowe połączone z muzyką kształtuje ogólną sprawność ruchową dzieci, rozwijają zamiłowanie do muzyki, tańca oraz zaspokajają potrzebę ruchu.