Zajęcia z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej.


Zajęcia z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej.


W naszym przedszkolu dzieci z grup I i III biorą udział w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej.Głównym celem zajęć jest wyrobienie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich czynnościach dnia codziennego. Prowadzone zabawy i ćwiczenia zapewniają dzieciom wszechstronną zgodną z potrzebami rozwoju aktywność ruchową. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu pod opieką pani Ali.