Zumba Kids i wizyta pracowników PSSE w naszym przedszkolu-listopad 2016


      W roku bieżącym nasze przedszkole realizuje programy i projekty PSSE.
        W ramach realizowanego programu : „Bądźmy zdrowi- wiemy, więc działamy”     7 listopada gościliśmy w naszym przedszkolu pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Turku. Panie opowiedziały o swojej codziennej pracy, przedstawiły główne założenia programu oraz zaprosiły nasze dzieci do wspólnej zabawy „Zaklaszcz albo tupnij”, podczas której dzieci utrwaliły wiedzę           o zdrowym trybie życia. Przedszkolaki otrzymały koszulki i drobne upominki za udział w programie , którego celem jest poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce, a celem bezpośrednim zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży zagrożonych otyłością, nadwagą i chorobami dietozależnymi na terenie województwa wielkopolskiego poprzez zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie oraz kształtowanie właściwych nawyków

i umiejętności prozdrowotnych.
     Oby wrażeń i radości nie było nam mało, w tym dniu odwiedziła nas również instruktorka Siłowni Relax w Turku –pani Weronika Rusek, która w rytmach dyskotekowych hitów zaprosiła wszystkie dzieci i panie do Zumby Kids.

Bardzo dziękujemy Dyrektorowi Siłowni RELAX
w Turku za współpracę z naszym przedszkolem; pani Weronice Rusek oraz pracownikom PSSE w Turku za poświęcony nam czas ,
i propagowanie zdrowego stylu życia.